Công ty TNHH Làng đúc Phước Kiều được Chủ tịch UBND Thị xã Điện Bàn chứng nhận sản phẩm: “Giá treo và Bảo chúng nhỏ” là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Huyện – năm 2019

 

 

 

 

 

Tin tức liên quan: