Vạc đồng được thiết kế mẫu thời chúa Nguyễn. Được đúc thủ công, hoa văn tinh tế.