Súng thần công được thiết kế theo mẫu súng thần công từ thời Trần đến thời Nguyễn theo yêu cầu. Đúc thủ công. Chất lượng đảm bảo không oxi hóa. Hoa văn tinh xảo từng chi tiết.