Công tác từ thiện

Với tinh thần tương thân, tương ái, “lá lành đùm lá rách”, hoạt động xã hội, từ thiện luôn được Công ty quan tâm nhằm giúp những hoàn cảnh khó khăn, em nhỏ vùng sâu vùng cao, các cụ già neo đơn thêm niềm vui và động lực trong cuộc sống. Mỗi năm chương trình từ thiện được triển khai nhân dịp các em nhỏ tựu trường, dịp tết âm lịch,…

Tin tức liên quan: