Sản xuất và cung cấp sản phẩm trang trí thẩm mỹ cao

Công Ty thường xuyên sản xuất và cung cấp các sản phẩm trang trí cho các dự án lớn trên địa bàn Quảng Nam Đà Nẵng và phát triển rộng các địa bàn phía Bắc, phía Nam như cung cấp hệ thống đài phun nước, 12 con giáp, …

Dự án liên quan: