Chuẩn bị nguyên liệu

Đây là công đoạn tuy đơn giản nhưng ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng sản phẩm. Người thợ phải biết tính toán để tỷ lệ nguyên liệu cho sản phẩm theo mong muốn. Tùy sản phẩm là chuông đồng hay thanh la hay tượng đồng,…mà pha trộn nguyên liệu với tỷ lệ khác nhau để đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Sản xuất liên quan: