Hoàn thiện sản phẩm

– Sau khi khuôn nguội, dỡ khuôn lấy sản phẩm ra.

– Sản phẩm đúc ra sau khi đã đạt tiêu chuẩn về hình dáng, kích thước, họa tiết phải tiến hành khâu làm nguội. Muốn làm được công đoạn này cần phải có dụng cụ riêng như khoan, bàn dũa, dao chấn đe… Khâu quan trọng nhất là trạm, với rất nhiều dụng cụ chuyên dùng, nghệ nhân trạm có thể tạo ra các đường nét như ý đó là các đường “trạm án”, “trạm chìm”, “trạm đúc nổi” (trạm dương bản).

– Tiếp đó, công đoạn làm màu. Đây cũng là một công đoạn được coi là công thức gia truyền của mỗi nghệ nhân. Nhờ đó mà tạo được các màu sắc khác nhau thích hợp cho từng sản phẩm

Sản xuất liên quan: