Nấu chảy nguyên liệu và rót hợp kim vào khuôn

– Nấu đồng ở nhiệt độ 1200 độ C. Khi đồng chảy hết theo yêu cầu, nước đồng lỏng đạt theo yêu cầu, lúc đó đưa ra và rót vào khuôn.

Rót hợp kim vào khuôn: Trước khi rót đồng nóng chảy vào khuôn thì phải nung khuôn nóng đều, đủ độ nhiệt cho đồng chảy đều trong khuôn. Đây là khâu khó nhất phải nhờ kinh nghiệm của nghệ nhân có kinh nghiệm

Sản xuất liên quan: